Fönsterputs

BilderFör att göra ett bra arbete krävs bland annat en ren och trivsam arbetsmiljö och en viktig del i det är att ha rena och fina fönster. För vad hjälper ett vackert beläget kontor om fönstrena är skitiga och stör utsikten? Känn ingen oro vi på A-omsorg putsar snabbt och effektivt Era fönster skinande rena och Ni kan känna tillfredställelse över en ren och trivsam tillvaro på kontoret. Frekvensfördelningen för tjänsten är antingen en gång i veckan, en gång varannan vecka eller en gång i månaden, tätare putsning kan beställas som tillval. I samband med kundbesök inför tjänstens start har Ni möjlighet att framföra vilken frekvens som önskas av tjänsten samt om andra speciella hänsynstaganden bör tas av oss. Vi följer självfallet upp tjänstens utförande för att säkerställa att den upplevs tillfredställande samt ge Ert företag möjlighet att ge synpunkter på hur tjänsten fortsättningsvis kan förbättras.